Nataša Ružić

Biografija

Nataša Ružić je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Crnoj Gori. Diplomirala je na državnom Univerzitetu „Дружба народов” na Studijskom programu Novinarstvo u Moskvi 2004. godine. Nakon što je diplomirala, dobila je stipendiju za master studije na istom fakultetu, gdje je magistrirala i nagrađena je diplomom Vijeća Univerziteta za naučno-istraživački rad. Doktorsku disertaciju, odbranila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore u Podgorici u novembru 2010. godine, gdje od septembra 2011. godine predaje Uvod u novinarstvo, Istorija novinarstva, Mediji u kriznim situacijama, Novinarska etika.