Mirna Jusić

Istraživač

Ekspertize

Javne politike / metode analize javnih politika

Javna uprava / javne usluge

Lokalna uprava / decentralizacija

Socijalna politika

Biografija

Mirna Jusić je od 2009. godine istraživač u Centru za društvena istraživanja Analitika. Magistrirala je javnu politiku na Odsjeku za javnu politiku Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Također je magistrirala na programu Upravljanje državom i humanitarni poslovi Univerziteta Sapienza u Rimu, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Beogradu. Trenutno pohađa doktorski studij javne i socijalne politike na Institutu za sociološke studije Karlovog univerziteta u Pragu. Napisala je više istraživačkih izvještaja i članaka u oblastima javne i lokalne uprave i socijalnih politika.

Radno Iskustvo

Predavač, Javna politika, Fakultet političkih nauka i međunarodnih odnosa, Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (02-06/2012)

Urednik, Mediacentar Sarajevo (2007-2008)

Konsultant, UNICEF BiH (06-09/2007)

Konsultant za informisanje i komunikacije, UN FAO BiH (2006-2007)

Dopisnik, Transitions Online Magazine (2004-2007)

Obrazovanje

Doktor nauka (odbrana očekivana 2017. godine), Javna i socijalna politka, Institut za sociološke studije, Karlov univerzitet u Pragu, Češka Republika

Magistar nauka (2009), Javna politika, Odsjek za javnu politiku, Centralno-evropski univerzitet, Budimpešta, Mađarska

Magistar nauka (2006) Upravljanje državom i humanitarni poslovi, zajednički međunarodni program Univerzitet Sapienza u Rimu, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Beogradu

Diplomski studij (2004), Novinarstvo, Ithaca College, Njujork, SAD