Blerjana Bino

Biografija

Dr. Blerjana Bino predaje Nove medije i Istraživačke metodologije na Odsjeku za komunikaciju i odnose s javnošću na Evropskom Univerzitetu u Tirani i gostujući je istraživač na Odseku za informatiku i medije na Univerzitetu Uppsala.