Amra Nušinović

Direktor

Biografija

Amra je trenutno zaposlena na poziciji Direktora u Analitici. Diplomirala je ekonomiju 2011. godine na Ekonomskom fakultetu , Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij iz „Menadžmenta“ završila je na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu.


U 2012, učestvovala je na „3. Internacionalnom simpoziju o održivom razvoju“ u Sarajevu, gdje je predstavila svoju publikaciju iz oblasti Međunarodne ekonomije pod nazivom: „ Ekonomska diplomatija u globalnom okruženju“. 
 

Radno Iskustvo

Saradnik za finansijske poslove, Arbeiter Samariter Bund (ASB) e.V. Deutschland in SEE, Bosnia and Herzegovina (January 2017 – September 2017)

Administrativni i finansijski asistent, Arbeiter Samariter Bund (ASB) e.V. Deutschland in SEE, Bosnia and Herzegovina (August 2016 - December 2016)

Administrativni asistent, Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Sarajevo (September 2014 - November 2014)

Menadžer za finansijske i operativne poslove, NORDIC SOLUTIONS  Ltd., Bosnia and Herzegovina (June 2011 - February 2013)

Operator kontrolnog panela i administrativni asistent, GFK – Growth from knowledge, Bosnia and Herzegovina (September 2008 - May 2011)

Obrazovanje

MSc, Maigstar nauka (2013), Menadžment, Internacionalni Burch Univerzitet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Diplomirani Ekonomista (2011), Ekonomski fakultet, smjer: Međunarodna ekonomija, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina