Istraživačka akademija: Uvod u istraživačke metode u društvenim naukama za mlađe istraživače na Zapadnom Balkanu

Adresa:

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Regionalni program za promociju istraživanja (RRPP) na Zapadnom Balkanu organizira sveobuhvatni trening o istraživačkim metodama u društvenim naukama kreiran za mlađe istraživače na prostoru Zapadnog Balkana. RRPP u potpunosti snosi troškove treninga koji traje ukupno 8 dana, a održat će se u periodu 11.-18. aprila 2016., u Sarajevu, Bosna i  Hercegovina.

Istraživačka akademija je edukativni program koji adresira najrelevantnije aspekte istraživačkih metoda koje se upotrebljavaju u društvenim naukama, te omogućava mladim istraživačima da unaprijede metodološke i analitičke vještine, kao i vještine pisanja. Dizajnirana je za mlađe istraživače koji trenutno rade na istraživačkim projektima u oblasti društvenih nauka u javnim ili privatnim istraživačkim centrima (institucijama visokog obrazovanja, istraživačkim institutima, think-tank organizacijama), koji su stekli zvanje magistra u oblasti društvenih nauka na nekom od univerziteta u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija), te koji žive i rade u regiji.

Istraživačka akademija je koncipirana kao ljetna škola, a sastoji se od osam povezanih jednodnevnih modula. U okviru programa Istraživačke akademije bit će organizirane izrazito interaktivne sesije usmjerene na praktičan rad, u okviru kojih će mlađi istraživači proći kroz sve stadije istraživačkog procesa.

Program će realizirati tim od 13 trenera koji dolaze iz različitih evropskih i regionalnih univerziteta i istraživačkih instituta, a koji imaju značajno iskustvo u oblasti istraživačkih metoda i akademskog pisanja.

Za više informacija o modulima i trenerima pogledajte PROGRAM ISTRAŽIVAČKE AKADEMIJE.

Ko se može prijaviti?

U Istraživačku akademiju će biti uključeno maksimalno 35 učesnika, koji će biti odabrani na osnovu sljedećih kriterija:

  • Mlađi istraživači (sa zvanjem MA/MSc i/ili studenti na doktorskim studijima) sa najviše tri godine iskustva u istraživanjima u oblasti društvenih nauka;
  • Trenutno angažirani u istraživačkom institutu/centru, think-tank organizaciji ili univerzitetu (bez obzira na oblik angažmana);
  • Trenutno rade na istraživačkom projektu, na istraživačkoj poziciji (istraživački asistent, mlađi istraživač, istraživač ili slično);
  • Imaju objavljen najmanje jedan istraživački rad;
  • Odlično poznaju engleski jezik.

Selekciju kandidata će raditi tim od 4 regionalna i međunarodna eksperta.

Kako se prijaviti?

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju na engleskom jeziku:

  1. Popunjen aplikacijski obrazac;
  2. CV (detaljnu biografiju)
  3. Primjer istraživačkog rada (istraživačka studija, policy izvještaj, policy brief, policy memo, radni članak, stručni komentar, članak u istraživačkom časopisu, poglavlje knjige ili MA/MSc teza);
  4. Opis projekta (jedna stranica) na kojem kandidat trenutno radi, uključujući i opis njegove uloge na projektu.
  5. Pismo preporuke od supervizora – koje odražava podršku učešću kandidata na akademiji, sa naglaskom na relevatnost treninga za razvoj karijere kandidata.

Rok za prijave

Sve prijave i pitanja za naslovom “Research Academy” trebaju biti dostavljenje na (obje) email adrese: rrpp@unifr.ch i lcubih@rrpp-westernbalkans.net,  najkasnije do 15. januara 2016.

Najkasnije dva dana od podnošenja prijave kandidat će dobiti potvrdu o prijemu aplikacije putem email-a. U slučaju da ne dobijete potvrdu molimo vas da nas odmah kontaktirate.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Konačna odluka o izboru kandidata bit će donesena 9. februara 2016., te će svi kandidati odmah biti obaviješteni o rezultatima.

Organizatori će pokriti sve troškove održavanja treninga, uključujući troškove putovanja i smještaja.

 

DOKUMENTI

Program događaja

Aplikacijski obrazac

 

RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Fribourgu (Švicarska). Centar za društvena istraživanja Analitika je Lokalni ured za koordinaciju RRPP-a u Bosni i Hercegovini. Program u potpunosti finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove.

Teme: Policy Analysis