Razvoj sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini

Policy brief “Razvoj sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini” sažetak je izvještaja autora Ivana Kutleše pod nazivom “Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini”.

Teme: Transparentnost i otvorena vlast
Ivan Kutleša

Download

Zamjena papirnatih procedura elektronskim povećava kvalitet usluge ugovornih organa i uspostavlja adekvatan sistem objavljivanja, dodjeljivanja i upravljanja ugovorima, što je u funkciji načela transparentnosti. E-nabavke također omogućuju bržu narudžbu, skraćuju rokove dostavljanja ponuda, evaluacije i dodjele ugovora, čime povećavaju efikasnost ugovornih organa. Povećava se i ekonomičnost, jer ugovorni organi ostvaruju uštede kroz smanjenje transakcijskih troškova i pružaju bolju kontrolu nad izdacima za nabavke.

Osim pregleda pravnog okvira za razvoj, analize portal e-nabavki www.ejn.gov.ba, ovaj brief sadrži i preporuke za unapređenje sistema elektronskih javnih nabavki u BiH.

Policy brief možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Analitike - Centra za društvena istraživanja i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.