Mjesne zajednice u BiH: Izazovi i perspektive za institucionalni razvoj

Analitika – Centar za društvena istraživanja je u februaru 2014. godine započeo implementaciju projekta „Mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini: Izazovi i perspektive za institucionalni razvoj“.

Zbog različitih političkih i institucionalnih promjena koje su se desile u poslijeratnom periodu u Bosni i Hercegovini, mjesne zajednice izgubile su neke od svojih izvornih nadležnosti i funkcija koje su prethodno imale. Iako postoji ponovni interes međunarodnih i aktera u BiH za jačanje ovih institucija, imajući u vidu njihov potencijal kao mjesta za aktivnije učešće građana i pružanje nekih od osnovnih usluga u zajednici, mjesne zajednice u BiH nailaze na veliki broj prepreka. Neki od osnovnih izazova odnose se na nedostatke pravnog okvira, koji detaljno ne precizira funkcionisanje, osnivanje i finansiranje ovih institucija, nedostatak formalnih nadležnosti, nedovoljne kapacitete i izvore finansiranja. 

Uzimajući u obzir nedostatak sveobuhvatnih empirijskih istraživanja o radu mjesnih zajednica, ovaj projekat nastoji da:
 
- sistematski poveća nivo postojećeg znanja o funkcionisanju i radu mjesnih zajednica u BiH;
 
- predstavi moguće preporuke za bolji institucionalni i pravni okvir koji će:
 
a) omogućiti bolju organizaciju mjesnih zajednica
 
b) poboljšati funkcionisanje mjesnih zajednica kroz kvalitetan angažman građana u lokalnim poslovima i unaprijediti pružanje usluga na lokalnom nivou 
 
- predstavi rezultate i preporuke ključnim donosiocima odluka na različitim nivoima vlasti, te različitim zainteresiranim stranama, uključujući saveze općina i gradova, mjesne zajednice, međunarodne organizacije, akademsku zajednicu, nevladine organizacije, medije i druge, pružajući doprinos stručnoj raspravi o ulozi i funkcionisanju mjesnih zajednica u zemlji.
 
U okviru projekta, prikupiće se sveobuhvatni podaci o načinu učešća mjesnih zajednica u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, o ulozi, načinu organiziranja i finansiranja mjesnih zajednica kao i identifikovanju faktora koji doprinose njihovom efikasnijem radu. 
 
Ovaj projekat obuhvatiće veliki broj istraživačkih aktivnosti kao što su analiza pravnog osnova uključujući lokalne akte, prikupljanje podataka na nivou opština i na nivou mjesnih zajednica, kao i analizu studija slučajeva.
 
Projekat finansira Švicarska ambasada u Sarajevu.
 
Trajanje projekta je osam mjeseci.
 
Vrijednost projekta: 59.626,82 KM 
 
 

 

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Švicarska ambasada u Sarajevu

Osoblje

Mirna Jusić
Tarik Jusić