Dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini: (ne)razumijevanje problema i moguća rješenja

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini i pojedine prakse koje se primjenjuju daleko su od toga da za efekat imaju razumijevanje, toleranciju i prijateljstvo između svih naroda i svih rasnih, etničkih ili vjerskih grupa, kako to nalažu i za cilj obrazovanja postavljaju i međunarodni pravni dokumenti koje je država ratificirala ali i Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Postojeće obrazovne politike za posljedicu imaju sveprisutnu diskriminaciju i nejednakost, pa i segregaciju u obrazovanju, za koju je najeklatantniji primjer podijeljenih / paralelnih škola poznatih kao “dvije škole pod jednim krovom”.

Teme: Ljudska prava
Alina Trkulja

Download

Autorica u ovom osvrtu Analitike nudi pregled trenutnih praksi u obrazovanju u BiH iz perspektive jezika i identiteta, utvrđuje dominantne koncepte i modele za rješenje problema podijeljenog obrazovanja kojima se operira u političkim i ekspertskim platformama i inicijativama u ovoj oblasti, te ih kritički evaluira u skladu sa principima, vrijednostima i ciljevima obrazovanja utvrđenim međunarodnim okvirom ljudskih prava i državnim pravnim okvirom. Konačno, u analizi su utvrđeni i razmotreni trenutni dominantni prijedlozi modela za prevazilaženje utvrđenih problema i postizanje pravednijeg, inkluzivnog i interkulturalnog obrazovanja.

Publikacija je objavljen u okviru projekta Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Publikacija je trenutno dostupna samo u verziji na lokalnim jezicima i možete je preuzeti OVDJE.