Istraživanje o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija u BiH

U okviru tematske oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem Programa jačanja javnih Institucija u BiH četiri institucije javne uprave u Bosni i Hercegovini uložile su napore kako bi povećale transparentnost rada na proaktivan i održiv način. U saradnji s tri organizacije civilnog društva, predstavnici institucija razvili su Politike proaktivne transparentnosti za sektor javne administracije u Bosni i Hercegovini i definirali su standarde koji se trebaju ispoštovati. Kako bi se saradnja s organizacijama civilnog društva dalje unaprijedila GIZ je angažirao Centar za društvena istraživanja Analitika za monitoring provedbe standarda transparentnosti.

Zadatak Analitike je da nadgleda, kontekstualizira i izvijesti o provedbi standarda proaktivne transparentnosti u četiri institucije korisnice Programa, a sve s ciljem dokumentiranja postignutog napretka, identificiranja izazova i preporuka za naredne korake.

Ishod projekta bit će nezavisna studija o provedbi standard za transparentnost.

Institucije koje učestvuju u projektu su:

1. Ured koordinatora za reform javne uprave
2. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
3. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta
4. Direkcija za evropske integracije

Ovaj projekt finansira Program jačanja javnih institucija u BiH. Program jačanja javnih institucija po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ.

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Program jačanja javnih institucija u BiH

Osoblje

Istraživanje o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija u BiH
Emir Efendić
Tarik Jusić