Moje mjesto: Novi podaci o opštinama u BiH za 2010. godinu

Baza podataka o opštinama u BiH na web portalu  Moje mjesto (www.mojemjesto.ba) dopunjena je statistčkim podacima za 2010 godinu.

Na web portalu Moje mjesto sada su dostupni su statistički podaci za period od 2005. do 2010. godine koji su grupirani u nekoliko kategorija poput demografskih, ekonomskih, obrazovnih, geografskih, zdravstvenih, te političkih varijabli. Pored  procjene broja stanovnika, Moje mjesto za 2010. godinu nudi podatke o gustini naseljenosti, stopama nataliteta i mortaliteta, ali i prirodnog priraštaja, broju učenika u osnovnim školama, te broju ljekara na području općine. Također, dostupni su i podaci o broju nezaposlenih i zaposlenih osoba, o učešću radne snage u ukupnoj populaciji, stopi nezaposlenosti, kao i procijene bruto domaćeg proizvoda po stanovniku u svakoj pojedinačnoj općini. Uneseni su i podaci o općim izborima održanim 2010. godine, a pored podataka o broju registrovanih birača, predstavljeni su i statistički podaci o izlaznosti birača.

Svi podaci prezentirani na web portalu Moje mjesto (www.mojemjesto.ba) su preuzeti iz zvaničnih izvora.

Naš tim trenutno radi na prikupljanju zvaničnih podataka za 2011 godinu.

Kompletna lista statističkih podataka web portala Moje mjesto dostupna je ovdje: http://www.mojemjesto.ba/bs/varijable

Više informacija o web portalu Moje mjesto možete pronaći na slijedećem linku: http://www.mojemjesto.ba/bs/content/o-projektu-moje-mjesto    

Projects