Novi-stari ustavni inženjering

„Novi-stari ustavni inženjering?“ naziv je publikacije koju je u maju 2011. godine objavila Analitika - Centar za društvena istraživanja.

Teme: Ustav, institucije i politika Ljudska prava
Edin HodžićNenad Stojanović
Editor

Download

„Novi-stari ustavni inženjering? Izazovi i implikacije presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH“ naziv je publikacije koju je u maju 2011. godine objavila Analitika - Centar za društvena istraživanja.

Autori ove studije Edin Hodžić i Nenad Stojanović nude pregled i analizu mogućih načina izvršenja pomenute presude u kontekstu Predsjedništva BiH i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH kao institucija na koje se ona direktno odnosi, razmatrajući njihove prednosti i nedostatke, te formuliraju smjernice u pogledu pravnog i političkog okvira u kojem treba razmatrati modalitete izvršenja presude.

“Temeljna namjera ovog istraživanja jeste da se donosiocima odluka, novinarima i javnim djelatnicima, te akademskoj i široj javnosti ponudi sistematičan pregled konceptualnih postavki, relevantnih međunarodnih standarda, komparativnih iskustava, kao i dosadašnje političke prakse u BiH u oblasti političke participacije i konstitutivnih naroda i „ostalih”. Takav je pregled nužan kako bi se identificirali mogući pravci reforme Ustava BiH i izmjene relevantnih zakona koji bi mogli osigurati izvršenje presude u predmetu Sejdić i Finci, na način da se ne narušava uspostavljeni balans političke moći između konstitutivnih naroda, ali da se osigura politička participacija „ostalih” na nediskriminatorskim osnovama”, navedeno je u sažetku publikacije.

Kroz detalje presude u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH, hronologiju događaja nakon njenog objavljivanja, analizu dosadašnjih prijedloga modaliteta izvršenja presude, elaboraciju konceptualnih postavki vezanih za postojeće kolektivitete u BiH i njihova prava, referiranje na međunarodne standarde, kao i opće principe i mehanizme predstavljanja kolektivnih identiteta, te uz uvažavanje komparativnih iskustava i situacije u BiH, autori nastoje odgovoriti na ključno istraživačko pitanje: „Koja su moguća pravna i institucionalna rješenja za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH koja bi osigurala uživanje individualnih i kolektivnih prava političke participacije na osnovama ravnopravnosti?”

Koristeći uvide iz relevantne politološke, političko-teorijske i pravne literature, kao i političke prakse predstavljanja individualnih i kolektivnih identiteta kako u bh. entitetima tako i u drugim kontekstima koji su slični Bosni i Hercegovini, autori su utvrdili da postoje značajni nedostaci u dosadašnjim prijedlozima vezanim za reformu Predsjedništva BiH, dok rješenja vezana za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH uglavnom zanemaruju ključno pitanje njegovih nadležnosti. S druge strane, pokazalo se da politički akteri nisu posvetili odgovarajuću pažnju izvršenju presude, dok su se javni diskurs i medijski sadržaji usmjerili prije svega na posljedice i sankcije u slučaju neprovođenja presude, sa veoma slabim nastojanjima da se promovira njena suština, kao i imperativ i sadržaj jednakosti u uživanju političkih prava u specifičnom kontekstu BiH.

Kompletnu studiju na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Studiju na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.