Nenad Stojanović

Biografija

NENAD STOJANOVIĆ (Sarajevo, 1976) je diplomirao na političkim naukama na Univerzitetu u Ženevi a magistrirao na Univerzitetu McGill u Montrealu. Doktorat je odbranio 2008. god. na Univerzitetu u Cirihu. Trenutno je Senior Research Fellow u Centru za Demokratiju Aarau (www.zdaarau.ch). Predaje komparativnu politiku na univerzitetima u Cirihu i Lozani, sa posebnim osvrtom na izazove demokratije u multikulturalnim društvima. Od 2008. do 2010. godine je vodio projekat "Podrška Švicarske ustavnim reformama u BiH". Odabrani tekstovi: “Direct democracy: a risk or an opportunity for multicultural societies?”, International Journal on Multicultural Societies 8/2 (2006); “The dilemma of quotas in power-sharing theory. The case of Bosnia and Herzegovina”, u: The Western Balkans: A European Challenge. Koper: Publishing House Annales (2007); "Konsocijacija - Švajcarska i Bosna i Hercegovina, Pregled 85/3-4 (2009); "(Ne)moguća reforma u Bosni i Hercegovini? Iz konsocijacijske ka direktnoj demokratiji", Puls Demokratije (oktobar 2011); "The acid test? Competing theses on the nationality-democracy nexus and the case of Switzerland", Nations and Nationalism (2011) (sa Paolom Dardanellijem). Nenad Stojanović je angažovan na slijedećim publikacijama i projektima Analitike: