Almir Maljević

Biografija
Doktorirao je 2009. godine na Rechtswissenschaftliche Fakultät (Albert-Ludwigs Universität Freiburg i. Br.) i Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Freiburg i. Br., Njemačka). Magistrirao je 2005. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta Mostar. Dodiplomski studij je završio na Fakultetu kriminalističkih nauka (Univerzitet Sarajevo) 2000. godine. Od 2001. godine, pružao je ekspertske, istraživačke i konsultantske usluge brojnim domaćim vladinim, nevladinim i međunarodnim organizacijama. Autor je četiri monografije, kourednik u osam knjiga i autor ili koautor više od 20 naučnih radova iz oblasti krivičnog prava i kriminologije objavljenih na engleskom i njemačkom jeziku. Trenutno je docent na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Njegov istraživački fokus je na institucijama sistema krivičnog pravosuđa, organiziranom kriminalu, maloljetničkoj delinkvenciji, trgovini ljudima i krijumčarenju migranata, korupciji, pranju novca, krivičnom zakonodavstvu, te evropeizaciji sistema krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini.