Stručna rasprava "Kakvo tržište rada želimo?"

Adresa:

Hotel Europe, Sala Atrij, Vladislava Skarića 5, 71000 Sarajevo

Centar za društvena istraživanja Analitika organizirao je stručnu diskusiju "Kakvo tržište rada želimo?" koja se održala 22.12.2015., u periodu od 14:00 do 17:00 sati, u Hotelu Europe (Sarajevo).

Cilj ove stručne diskusije bio je otvoriti raspravu o različitim pristupima reformi institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Iako se tržište rada u Bosni i Hercegovini suočava sa nizom problema, upitno je koliko trenutni prijedlozi reformi tržišta rada zaista odgovaraju na postojeće izazove. U aktuelnim prijedlozima prevashodno se ističe potreba fleksibilizacije uslova rada, dok su uglavnom zanemarena pitanja unapređenja drugih institucija tržišta rada poput politika zapošljavanja, dohodovne sigurnosti nezaposlenih osoba, okvira za oporezivanje rada koji bi dao poticaja zapošljavanju, kao i mehanizama kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga.

U okviru događaja prezentirana je studija “Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: Reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi” koja je poslužila kao osnova za diskusiju.

Događaj se održao u sklopu projekta Reforme van konteksta? Komparativna analiza evropskih i bh. tržišta rada koga realizira Centar za društvena istraživanja Analitika uz podršku Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine

Teme: Ljudska pravaUprava i uslugeSocial Welfare
Programi: Javna uprava