Održan radni sastanak povodom izrade akcionog plana u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Adresa:

Hotel Europa, Sala II, Vladislava Skarića 5, Sarajevo

Nakon što je 24. septembra 2014. godine postala 65. članica inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” (Open Government Partnership – OGP), Bosna i Hercegovina je preuzela odgovornost poduzimanja konkretnih mjera ka implementaciji principa otvorene vlasti. Naredni korak u procesu pristupanja ovoj inicijativi je izrada akcionog plana koji BiH treba da dostavi OGP-u do juna 2015. godine. Akcioni plan je dokument u kojem se članice OGP-ja obavezuju da će poduzeti konkretne mjere i aktivnosti kako bi unaprijedili transparentnost i odgovornost rada vlasti, aktivno učešće građana u procesima donošenja odluka i korištenje novih tehnologija za unapređenje interakcije između građana i javnih institucija.

Ovaj sastanak je okupio predstavnike javnih institucija, kao i organizacija civilnog društva – članica neformalne mreže Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH, kako bi razgovarali o izradi akcionog plana za BiH i upoznali se sa iskustvima zemalja regiona koje su već izradile akcione planove. Pokrenuta je diskusija o narednim koracima za pripremu izrade akcionog plana u BiH, od kojih je prvi određivanje nadležne javne institucije koja će da pokrene i vodi ovaj proces. Posebna pažnja posvećena je načinu koordinacije aktivnosti između različitih nivoa vlasti i šireg kruga ogranizacija civilnog društva, te razmatranju modaliteta njihove saradnje.

Sastanak je organiziran u sklopu regionalnog projekta Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi, koji se provodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoni, Srbiji i na Kosovu, kao dio aktivnosti neformalne mreže organizacija civilnog društva Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH.

Ovaj događaj je organiziran uz finansijsku podršku Evropske unije i Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.


Teme: Uprava i uslugeParticipatory Decision MakingTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje