Budućnost istraživačkog uticaja: Novim tehnologijama do bolje promocije i saradnje

Lokalni ured za koordinaciju Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) za Bosnu i Hercegovinu organizirao je izlaganje sa diskusijom „Budućnost istraživačkog uticaja: Novim tehnologijama do bolje promocije i saradnje“. Događaj je održan u Sarajevu 9. februara 2017. godine. Lokalni ured za koordinaciju Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) za Bosnu i Hercegovinu organizirao je izlaganje sa diskusijom „Budućnost istraživačkog uticaja: Novim tehnologijama do bolje promocije i saradnje“. Događaj je održan u Sarajevu 9. februara 2017. godine.