Policy dijalog između vladinog i nevladinog sektora

Podsticanje policy dijaloga između organizacija civilnog društva (OCD) i javnih institucija je važan aspekt reforme javne uprave i različitih projekata i programa koji imaju za cilj pružiti podršku radu OCD-a u Bosni i Hercegovini. Posljednjih nekoliko godina poduzeti su značajni napori da bi se unaprijedio takav policy dijalog, stvaranjem različitih mreža, ad-hoc radnih grupa i projekata posebno usmjerenih na razvoj policy kapaciteta kroz saradnju između organizacija civilnog društva i javnih institucija.

Svrha ovog projekta je da se procijeni utjecaj takvih napora i aktivnosti postignutih u posljednjih nekoliko godina, a koji pokušavaju da uspostave smislen i efikasan policy dijalog u BiH. Projekat istražuje utjecaj aktivnosti koje se odnose na policy dijalog na kapacitete ključnih aktera za kreiranje javnih politika, uticaj koji one imaju na konkretne javne politike, kao i širi utjecaj na kreiranje javnih politika u zemlji. Sveukupni cilj je opisati prednosti i nedostatke napora za postizanje policy dijaloga i različite posljedice koje takve aktivnosti imaju za različite interesne grupe.

Ovo je dio projekta “Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom (CBGI)”, koji implementiraju kompanija Kronauer Consulting iz Sarajeva te EPTISA iz Španije.

Trajanje projekta: 3 mjeseca i 10 dana (05/05/2014 - 15/08/2014)

Budžet projekta: 10.000,00 KM

Klijent: Kronauer Consulting 

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.