Vanja Kovač

Biografija

Vanja Kovač je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a magistrirala na istom fakultetu 2013. godine, na Odsjeku za međunarodne odnose i diplomatiju. Trenutno je doktorski kandidat na Američkom niverzitetu u BiH, na Odsjeku za međunarodno pravo. Radila je za brojne nevladine i međunarodne organizacije, kao projektna koordinatorica, istraživačica i trenerica, a u fokusu njenog interesovanja su ljudska prava, naročito oblasti ravnopravnosti spolova i borbe protiv diskriminacije.