Kiran Auerbach

Biografija
Kiran Auerbach je magistrirala (cum laude) na programu Demokratija i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije, Univerzitet u Sarajevu, u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji. Njena magistarska teza, "Institucije ljudskih prava i izgradnja mira: Lekcije iz Bosne i Hercegovine Iraku,"  odabrana je za objavljivanje kao jedna od najboljih teza akademske godine. Kiran je diplomirala međunarodne odnose na Univerzitetu Stanford, SAD.  Završila je praksu u Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini i na Institutu za ljudska prava Ludwig Boltzmann u Beču, gdje je radila za specijalnog izvjestitelja UN-a o slučajevima torture. Od 2008. do 2010. godine radila je kao akademski tutor u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Tokom akademske godine 2009.-2010., bila je koosnivač inicijative "Ljetni univerzitet Srebrenica-Potočari," koja je podržana od strane Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari s ciljem da pruži podršku studentima postdiplomcima i istraživačima koji rade na istraživačkim projektima o postkonfliktnim pitanjima i pitanjima tranzicione pravde. Kiran je radila kao mlađi istraživač u Analitici na istraživačkom projektu o pravima manjina u 2011. godini.