Zagovaranje i lobiranje u Evropskoj Uniji

Adresa:

NOVOTEL Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2


Trajanje: 6 sati (09:45 – 15:45)

Trener: Christiaan Nelisse, trener i istraživački suradnik na Akademiji Clingendael, Nizozemski institut za međunarodne odnose – Clingendael

Jezik: engleski

Ciljevi treninga: 
Najvažniji cilj treninga je poboljšanje strateškog znanja i sposobnosti sudionika da profesionalno zastupaju interese svojih institucija u Europskoj uniji. Nakon završetka kursa sudionici će moći:
-    Razumjeti i učinkovito utjecati na europske procese donošenja odluka
-    Artikulirati svoje interese na uvjerljiv način
-    Pripremiti strategiju lobiranja i komuniciranja

Opis: 
Utjecaj na politike i zagovaranje u kontekstu donošenja javnih politika u EU stalni je interes ministarstava i drugih javnih institucija, poslovne zajednice i ostalih aktera. Aktivan i blagovremen utjecaj od presudne je važnosti za postizanje rezultata i izbjegavanje mogućeg raskoraka između europskih inicijativa i vlastitih političkih ciljeva. To ne zahtijeva samo značajnu pripremu, već i napredne vještine komuniciranja i lobiranja. U okviru ovog kursa će se raspravljati o pripremi javnih politika unutar Europske komisije, ulozi Europskog parlamenta i Vijeća, te (ne)formalnoj poslovnoj kulturi i procesima unutar tih institucija. Sudionici će prakticirati lobiranje i izraditi nacrt strateškog plana lobiranja i komuniciranja.

Teme/Sadržaj:
- Uvod u zagovaranje i lobiranje
- Institucionalni okvir za zagovaranje i lobiranje u EU
- Formalna i neformalna poslovna kultura unutar institucija EU
- Strateški pristup zagovaranju i lobiranju

Metode nastave:
-    Predavanja
-    Interaktivne vježbe
-    Pitanja i odgovori
-    Diskusija

Ciljna grupa: Javni službenici / uposlenici javnih institucija

Broj učesnika: maksimalno 20 polaznika

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

Plan treninga:
Registracija: 09.45-10.00 (15 min)
Sesija 1: 10.00-11.30 (90 min)
Pauza za kafu: 11.30-11.45 (15 min)
Sesija 2: 11.45-13.15 (90 min)
Ručak: 13.15-14.15 (60 min)
Sesija 3: 14.15-15.45 (90 min)
Kraj treninga: 15.45

Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

Trening je zatvorenog tipa, namjenjen isključivo javnim službenicima i uposlenicima javnih institucija na nivou BiH. Prijave za trening vrše se isključivo kroz TMS sistem Agencije za državnu službu BiH na sljedećem linku: https://www.ilearn.gov.ba/Training/ViewTraining/3585

O treneru: 
Christiaan Nelisse je trener i istraživački suradnik na Akademiji Clingendael. Bavi se oblastima učinkovitog zagovaranja i lobiranja, međunarodnim pregovorima i ponašanjem tokom pregovaranja. Također se specijalizirao za procese i institucije Europske unije. Prije dolaska u Clingendael, Christiaan je radio kao analitičar u MLex Market Intelligence u Briselu, zatim u Europskom parlamentu, kao i za lobističku tvrtku EPPA. Magistrirao je europsko pravo na Sveučilištu u Leidenu a završio je i postdiplomski studij u domenu prava tržišnog natjecanja na King's College u Londonu. 

Više o treneru: https://www.clingendael.org/person/christiaan-nelisse 

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine.
 

ANALITIKA.png  CLINGEN FINAL.png  ADS.png

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

 

Teme: Institucionalno komuniciranje