Uvod u institucionalni okvir za izradu javnih politika u EU

Adresa:

Hotel NOVOTEL Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2

Trajanje: 6 sati (09:45 – 15:45)

Trener: Christiaan Nelisse, trener i istraživački suradnik na Akademiji Clingendael, Nizozemski institut za međunarodne odnose – Clingendael 

Jezik: Engleski

Ciljevi treninga: 
-    Upoznavanje sa principima i mehanizmima donošenja javnih politika u EU
-    Upoznavanje sa institucionalnim okvirom za donošenje javnih politika u EU
-    Razumjevanje načina funkcionisanja EU institucija

Opis:
Uvod u institucionalni okvir za izradu javnih politika u EU je intenzivan trening modul koji se fokusira na prirodu donošenja javnih politika u EU kontekstu. Program daje uvod u funkcionisanje Evropske Unije, uključujući i način rada glavnih EU institucija te dinamiku odnosa između Brisela i Haga.  

Teme/Sadržaj:
•    Istorija i osnovni principi EU
•    EU institucije i proces donošenja javnih politika 
•    Odnos između Brisela i Haga
•    Efektivno zastupanje interesa u Briselu
•    Interkulturalna komunikacija u okvirima EU
•    Pregovaranje u EU
•    Priprema pozicija nacionalnih vlada prema novim EU prijedlozima 
•    Upravljanje informacijama unutar EU

Metode nastave:
-    Predavanja
-    Interaktivne vježbe
-    Pitanja i odgovori
-    Diskusija

Ciljna grupa: Javni službenici / uposlenici javnih institucija

Broj učesnika: maksimalno 20 polaznika

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

Plan treninga:
Registracija: 09.45-10.00 (15 min)
Sesija 1: 10.00-11.30 (90 min)
Pauza za kafu: 11.30-11.45 (15 min)
Sesija 2: 11.45-13.15 (90 min)
Ručak: 13.15-14.15 (60 min)
Sesija 3: 14.15-15.45 (90 min)
Kraj treninga: 15.45

Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

Trening je zatvorenog tipa, namjenjen isključivo javnim službenicima i uposlenicima javnih institucija na nivou BiH. Prijave za trening vrše se isključivo kroz TMS sistem Agencije za državnu službu BiH na sljedećem linku: https://www.ilearn.gov.ba/Training/ViewTraining/3611

O treneru: 

Christiaan Nelisse je trener i istraživački suradnik na Akademiji Clingendael. Bavi se oblastima učinkovitog zagovaranja i lobiranja, međunarodnim pregovorima i ponašanjem tokom pregovaranja. Također se specijalizirao za procese i institucije Europske Unije. Prije dolaska u Clingendael, Christiaan je radio kao analitičar u MLex Market Intelligence u Briselu, zatim u Europskom parlamentu, kao i za lobističku tvrtku EPPA. Magistrirao je europsko pravo na Sveučilištu u Leidenu a završio je i postdiplomski studij u domenu prava tržišnog natjecanja na King's College u Londonu.

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine.

ANALITIKA.png  CLINGEN FINAL.png  ADS.png

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

Teme: Institucionalno komuniciranje