Radni sastanak: Skrb o skrbnicima: analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini

U organizaciji Centra za društvena istraživanja Analitika, 18. novembra je u Sarajevu održan radni sastanak „Skrb o skrbnicima: analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini“, koji je okupio predstavnike relevantnih institucija i organizacija koje se bave problematikom socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog radnog sastanka bio je sagledati trenutno stanje u oblasti politika dugoročne njege u BiH iz perspektive različitih aktera, ohrabriti razmjenu iskustava te identifikovati mjere koje bi uzele u obzir potrebe i iskustva neformalnih njegovatelja i unaprijedile njihov položaj. 

U uvodnom izlaganju Aida Malkić je predstavila preliminarne rezultate istraživanja Skrb o skrbnicima: analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini", koje Analitika realizira u saradnji sa European Policy Institute iz Skoplja i sredstvima Regionalnog programa za promociju istraživanja na zapadnom Balkanu (RRPP), te govorila o tome u kojoj mjeri postoje nepodudarnosti između stvarnih potreba osoba kojima je potrebna dugoročna njega i neformalnih njegovatelja, te načina na koji sistem odgovara na njih. 

Žaklina Ninković, iz Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, osvrnula se na trenutno uređenje sistema dugoročne njege u BiH, sa naglaskom na probleme koje su identificirali u okviru istog, i tokom rada sa korisnicima na terenu, te zaključila da rješavanje identificiranih problema zahtijeva interdisciplinarni pristup.  

Ispred Centra za socijalni rad Trebinje, obratila se Tanja Manojlović koja je govorila o položaju neformalnih njegovatelja u sistemu dugoročne njege, o (ne)postojećim mjerama koje regulišu njihov status, te mogućnosti za njihovo integrisanje u sistem dugoročne njege. Tokom izlaganja, naglasila je da uloga neformalnih njegovatelja nije jasno prepoznata te da je potrebno više truda uložiti kako bi se njihove potrebe prepoznale i adekvatno adresirale. 

Predstavnica Caritas Banja Luka, Josipa Basta, govorila o aktivnostima organizacije u ovoj oblasti, položaju neformalnih njegovatelja te njihovim zanemarenim potrebama, te značaju prepoznavanja važnosti uloge neformalnih njegovatelja i neophodnosti ulaganja zajedničkih napora svih aktera kako bi se položaj neformalnih njegovatelja unaprijedio. 

Nakon uvodnih izlaganja panelistkinja, zajedno sa učesnicima razmotrile su se preporuke koje su u okviru istraživanja proizašle iz razgovora sa pružaocima usluga iz različitih dijelova BiH. Učesnici događaja složili su se da bi u predstojećem periodu vlasti i nadležne institucije u BiH trebale posvetiti više pažnje promišljanju, unapređenju i razvoju mjera za poboljšanje položaja osoba koje pružaju neformalnu njegu. 

Ovaj događaj je organizovan uz podršku Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

 
Teme: Social Welfare
Programi: Javna uprava