Održana panel diskusija i promocija publikacija "Razumijevanje i suzbijanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini"

Adresa:

Hotel Bristol, Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo

Uprkos  velikom broju krivičnih djela motivisanih mržnjom i predrasudama, u Bosni i Hercegovini još uvijek nije donesena sveobuhvatna i precizna zakonska regulativa u ovoj oblasti. Pored toga, nisu ni formulirani odgovarajući protokoli za praktično postupanje u procesuiranja krivičnih djela počinjenih iz mržnje, koji bi precizirali na koji način prepoznati ova krivična djela, pojasnili ulogu policije i tužitelja, te ukazali na ključne elemente u formuliranju optužnice pred nadležnim sudom u ovakvim predmetima.
 
 

Ovo su samo neki od  zaključaka panela o temi “Razumijevanje i suzbijanje krivičnih djela počinjenih u Bosni i Hercegovini” kojeg su 28. februara 2014. godine u Sarajevu organizirali  Udruženje tužilaca FBiH i Centar za društvena istraživanja Analitika. 

Povod za održavanje panela je nedavno objavljeni serijal publikacija o procesuiranju krivičnih djela iz mržnje. Ovom događaju su prisustvovali autori koji su učestvovali u izradi publikacija, predstavnici pravosuđa, civilnog društva, međunarodnih organizacija, te akademske zajednice i medija.

Panelisti su ukazali da, osim nedostataka u zakonskom okviru, jedan od ključnih problema je nedovoljna saradnja svih aktera krivičnog gonjenja u procesuiranju ovih krivičnih djela, te veliki broj incidenata motiviranih mržnjom, pri čemu je teško odrediti koja od tih djela zahtijevaju krivično gonjenje.

U fokusu panela bila i diskusija o tome kako razlikovati govor mržnje od slobode izražavanja. Izazivanje mržnje, razdora i netrpeljivosti, ne ubraja se u klasična krivična djela počinjena iz mržnje, već se smatra oblikom kriminalizacije govora mržnje. Panelisti su istaknuli čitav niz problema, od nepreciznosti zakonske norme i neharmoniziranosti krivičnog zakonodavstva u BiH, pa do nedosljedne interpretacije ovog krivičnog djela u BiH. 

 
 

Zekerija Mujkanović, glavni tužilac Tužilaštva Brčko Distrikta, istakao je značaj relevantnih institucija koje mogu da doprinesu smanjenju ovih krivičnih djela. “Potreban nam je jednak senzibilitet na iste manifestacije mržnje prema bilo kojem počiniocu i prema bilo kojoj žrtvi. Tužilaštvo i policija neće riješiti ovaj problem, ali mogu doprinijeti, u svom segment, da ovaj društveni problem bude bitno smanjen”, izjavio je Mujkanović. 

Tijekom panela je također naglašeno da je podizanje optužnice i procesuiranje ovih krivičnih djela neophodno za podizanje svijesti o njihovoj kažnjivosti, ali da je isto tako neophodno stalno educiranje i senzibiliranje javnosti o govoru mržnje. 

Ovaj događaj je realiziran u sklopu projekta „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini“, koji je podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Programi: Javno pravo