Održana konferencija o Partnerstvu za otvorenu vlast u BiH

Adresa:

Hotel Europe, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

U Sarajevu je 9. juna 2014. u organizaciji Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast održana konferencija "Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH."

Nekolicina organizacija civilnog društva u BiH, koje su aktivne u promociji transparentnosti i odgovornosti vlasti – Transparency International BiH, Centar za društvena istraživanja Analitika, Fondacija CPI i Centar za istraživačko novinarstvo – u partnerstvu sa Fondom otvoreno društvo BiH i regionalnim projektom “Zagovaranje za otvorenu vlast: pravo da znam u Jugoistočnoj Evropi”, organizovale su konferenciju koja je imala za cilj zagovaranje za članstvo Bosne i Hercegovine u multilateralnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast – Open Government Partnership (OGP), te preuzimanje obaveza u pogledu otvorenosti vlasti. 

Konferencija je okupila više od 70 učesnika, uključujući predstavnike međunarodne mreže Partnerstva za otvorenu vlast, stručnjake za pitanja otvorenosti vlasti, predstavnike organizacija civilnog društva i institucija iz regiona Zapadnog Balkana, kao i predstavnike vlasti, javnih institucija i civilnog društva u BiH, a kako bi se diskutovalo o procesu, obavezama i izazovima sa kojima se vlasti i civilno društvo suočavaju u procesu otvaranja javnih institucija.

Prvi dio konferencije je bio fokusiran na predstavljanje komparativnih praksi zemalja članica Partnerstva za otvorenu vlast i njihovog iskustva u preuzimanju obaveza u okviru ove inicijative. O procesu učešća u Partnerstvu, kao i o standardima koje ova inicijativa promovira, govorili su Helen Darbishire, izvršna direktorica organizacije Access Info Europe, Paul Maassen, koordinator za civilno društvo Partnerstva za otvorenu vlast i Kitty von Bertele, vođa tima za javne politike i međunarodne odnose u Uredu kabineta vlade Velike Britanije. Irena Bojadzievska, državni koordinator Partnerstva za otvorenu vlast ispred Vlade Makedonije i Dina Bajramspahić,  članica  Operativnog tima Crne Gore za izradu i sprovođenje mjera iz Akcionog plana i predstavnica Instituta Alternativa iz Podgorice iznijele su iskustva izrade akcionog plana u okviru Partnerstva za otvorenu vlast u zemljama regiona, te govorile o preprekama i potencijalima sa kojima se suočavaju vlasti i civilno društvo u preuzimanju obaveza otvaranja javnih institucija u okviru inicijative.

Bosna i Hercegovina još uvijek nije članica Partnerstva za otvorenu vlast. Ipak, na sjednici održanoj 2.6.2014. godine, Vijeće Ministara BiH pružilo je podršku ovoj inicijativi i zadužilo Ministarstvo pravde BiH da, u saradnji sa Uredom za reformu javne uprave i drugim institucijama, preuzme dalje aktivnosti za pristupanje BiH ovoj inicijativi. Stoga je na fokus drugog panela bio na trenutnoj praksi otvorenosti vlasti u BiH. ali i perspektivama učešća u inicijativi i prioritetima u oblasti otvorenosti vlasti koji bi se trebali adresirati kroz proces akcionog planiranja. Niko Grubešić, pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde BiH, govorio je o mehanizmima konsultacija sa građanima u procesima donošenja odluka. Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH, ukazala je na neke od prioriteta otvorene vlasti kao što je proaktivno objavljivanje informacija. Leila Bičakčić, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo, Ena Kljajić Grgić, koordinatorica ALAC projekta ispred Transparency Internationala i Damir Mehmedbašić, izvršni direktor Fondacije CPI, ukazali su na postojeće prepreke u pristupu javnim informacijama, te na važnost fiskalne transparentnosti u BiH. Moderator panela bio je Tarik Jusić, izvršni direktor Centra za društvena istraživanja Analitika. Diskutant panela, Helen Darbishire, naglasila je da vlasti u BiH svakako trebaju imati viziju o prioritetima koji će dovesti do većeg stupnja otvorenosti vlasti, te da se, zajedno sa civilnim društvom, trebaju fokusirati na rješavanje utvrđenih prioriteta.

Konferencija je održana uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i Evropske unije.

                     

 

Teme: Uprava i uslugeParticipatory Decision MakingTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje