Održana konferencija "Krivična djela počinjena iz mržnje u Bosni i Hercegovini"

Adresa:

Hotel Europe, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

U organizaciji Udruženja tužilaca Federacije BiH i Centra za društvena istraživanja Analitika, te uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, u Sarajevu je 21. juna 2013. godine održana međunarodna konferencija o temi „Krivična djela počinjena iz mržnje u Bosni i Hercegovini: izazovi reguliranja i procesuiranja“.

Na Konferenciji je prisustvovalo 50 predstavnika pravosuđa, državnih institucija, organizacija civilnog društva i Misija OSCE-a za BiH, te akademske zajednice i medija. U okviru konferencije, bosanskohercegovački i međunarodni stručnjaci elaborirali su opće probleme u domenu krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH, te pravne i praktične izazove u njihovom procesuiranju.

Nakon uvodnog obraćanja Tihomir Jurka, zamjenika glavnog federalnog tužitelja Federalnog tužilaštva FBiH, uslijedila su izlaganja Velibora Lalića, doktoranta na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Andrew Smitha, pravnog stručnjaka u organizaciji Article 19, Matilde Fruncillo, profesorice na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, Ljiljane Filipović, sudije Vrhovnog suda Federacije BiH, Marije Lučić – Ćatić, docentice na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, te Carolyn Bys, ekspertice za krivična djela počinjena iz mržnje.

U fokusu konferencije bila su pitanja vezana za uspostavljanje odgovarajućeg zakonskog okvira za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje i njegove harmonizacije s međunarodnim standardima. U tom kontekstu, diskutovalo se o određivanju granice između govora mržnje i krivičnog djela izazivanja mržnje u bh. kontekstu, te o načinu na koji država može osigurati adekvatno procesuiranje tog krivičnog djela uz nužno poštivanje prava na slobodu govora. Pored toga, tematizirani su sociološki aspekti ovih krivičnih djela u kontekstu specifičnosti postkonfliktnog, podijeljenog društva u BiH.

I ovom prilikom je istaknuto  da krivična djela počinjena iz mržnje ne ugrožavaju samo fizičku sigurnost pojedinaca, nego mogu predstavljati i značajan rizik za stabilnost društvene zajednice. Posebno je naglašen značaj adekvatnog angažmana civilnog društva i stvaranja ambijenta za efikasno reagiranje na krivična djela počinjena iz mržnje.

Konačno, predstavljeni su i preliminarni rezultati istraživanja o ključnim problemima u procesuiranju ovih krivičnih djela u BiH, koje provodi tim stručnjaka Centra za društvena istraživanja Analitika i Udruženja tužilaca Federacije BiH, pri čemu su naročito izdvojeni problemi nedostatka zvaničnih kriterija za prepoznavanje mržnje kao motiva za izvršenje krivičnih djela, često neadekvatne saradnje tužilaštava sa drugim bitnim akterima u ovom domenu (naročito policijom), te nedovoljnih i parcijalnih edukativnih aktivnosti usmjerenih na tužitelje i policijske strukture.

Zaključeno je da je tužiteljima i tužilaštvima u BiH, iako imaju ključnu ulogu u procesuiranju ovih krivičnih djela, potrebna podrška i saradnja drugih aktera. Naročito je važno da svi nivoi vlasti u BiH, organizacije civilnog društva, i međunarodne organizacije u BiH učine dodatni napor  u pravcu unaprjeđenja i adekvatnog provođenja zakonskog okvira, efikasnog monitoringa i evidencije ovih krivičnih djela, te formuliranja odgovarajućih politika njihovog suzbijanja.

Konferencija je rezultat saradnje Analitike – Centra za društvena istraživanja i Udruženja tužilaca Federacije BiH u okviru projekta „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini“. Cilj projekta je stvaranje preduslova za kreiranje snažnijeg partnerstva ključnih aktera u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH, kao i osiguravanje odgovarajuće platforme za dugoročnu edukaciju, podizanje svijesti i aktivizam u ovoj važnoj oblasti u bh. kontekstu.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Programi: Javno pravo