Održan okrugli sto "Nejednakosti u socijalnoj zaštiti"

Adresa:

Hotel Europe, Vladislava Skarića 5, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina

  

Aktuelne diskusije u stručnoj javnosti u oblasti socijalne zaštite ukazuju na to da je postojeći sistem socijalne zaštite fiskalno neodrživ, nepravedan i neefikasan, što rezultira nejednakim tretmanom korisnika socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini.

Kako bi se proširila diskusija o stanju i tekućim reformama u oblasti socijalne zaštite, Centar za društvena istraživanja -  Analitika organizovao je okrugli sto pod nazivom „Nejednakosti u socijalnoj zaštiti“, koji se održao 07. marta 2016. godine od 10:00 do 14:00 sati, u hotelu Europe u Sarajevu. Događaj je okupio sve relevantne sagovornike koji se bave problematikom socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini.

U uvodnom izlaganju Aida Malkić je predstavila rezultate istraživanja "(Ne)jednakosti u socijalnoj zaštiti: višerazinska analiza intersekcionalnosti u pružanju socijalne pomoći – komparativna studija", koje je Analitika realizirala u saradnji sa European Policy Institute iz Skoplja i sredstvima Regionalnog programa za promociju istraživanja na zapadnom Balkanu (RRPP), te govorila o tome u kojoj mjeri postoje nepodudarnosti između stvarnih potreba osoba koje primaju socijalnu pomoć, načina na koji ih društvo percipira, te samog sistema socijalne zaštite, odnosno javnih politika u ovoj oblasti.

Miroslav Jurešić iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u svom se izlaganju osvrnuo na aktuelne napore i izazove Federalnog ministarstva rada i socijalne politike kada je u pitanju reforma sistema socijalne zaštite. Istakao je kako reformske aktivnosti u ovoj oblasti moraju biti sprovedene uz zajedničke napore i uz saradnju sa drugim sektorima kako bi se omogućila efektivnija zaštita najranjivijih članova društva.

Amar Numanović iz Analitike – Centra za društvena istraživanja ukazao je na činjenicu da bi BiH trebala težiti reformi sistema socijalne zaštite u skladu sa, integralno shvaćenim, evropskim principima aktivne socijalne države, kako bi se osigurao aktivan i inkluzivan sistem socijalne pomoći. Istakao je da takav pristup podrazumijeva bolju integraciju politika tržišta rada i socijalnih politika, odnosno “aktivaciju” socijalnih politika sa ciljem poboljšanja učinaka socijalnih mjera.

Predstavnica OSCE misije u BiH Mariña Barreiro Mariño govorila je o aktivnostima organizacije u ovoj oblasti, trenutnom stanju socijalnih prava u Bosni i Hercegovini i utjecajima tekuće reforme sistema socijalne zaštite.

Ovaj događaj je organizovan uz podršku Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Teme: Social Welfare
Programi: Javna uprava