Konferencija Partnerstvom do otvorene vlasti u Bosni i Hercegovini

Adresa:

Vladislava Skarića 5

Konferencija Partnerstvom do otvorene vlasti u Bosni i Hercegovini održat će se 18. aprila 2016. godine, u Hotelu Europe u Sarajevu (Sala Atrium) sa početkom u 10:30h, a organizuju je Transparency International u saradnji s Koalicijom NVO, među kojom je i Analitika.

Ovom prilikom bit će prezentovani rezultati dosadašnjih aktivnosti institucija i organizacija civilnog društva u oblasti proaktivne transparentnosti i rezultati rada sa institucijama na državnom nivou o pitanju proaktivne objave informacija. TIBiH i Centar za društvena istraživanja - Analitika prezentovat će nalaze istraživanja spremnosti institucija na otvorene podatke, te standarde, prakse i izazove o pitanju otvorenih podataka, uz analizu zakonodavnog i institucionalnog okvira BiH za tu oblast. Predstavnici Fondacije CPI i U.G. Zašto ne, zajedno sa gostima, predstavit će rezultate svojih aktivnosti u radu sa lokalnim i kantonalnim vlastima i građanima u Tuzlanskom kantonu.

Konferencija se organizuje u okviru projekta „Podrška inicijativi za otvorenu vlast“, kojeg finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji implementira Koalicija NVO s ciljem promocije Partnerstva za otvorenu vlast i podrške bh. institucijama da ispune obaveze preuzete članstvom u Partnerstvu.

U sklopu projekta "Podrška inicijativi za otvorenu vlast", Analitika provodi istraživanje o postojećim praksama i politikama u domenu otvaranja javnih podataka u Bosni i Hercegovini. Rezultat projekta jeste policy analiza koja će ukazati na izazove u domenu objavljivanja javnih podataka u BiH, te ponuditi konkretne preporuke za kreiranje uslova za korištenje podataka u komercijalne i nekomercijalne svrhe u BiH.
Cilj projekta jeste doprinijeti realizaciji inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH, kao i ukazati na društveni, ekonomski i naučno-istraživački potencijal otvaranja podataka u posjedu javnog sektora.

Teme: Transparentnost i otvorena vlast
Programi: Javna uprava