Finansijska procjena i budžetiranje prijedloga javnih politika

Adresa:

Hotel NOVOTEL Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2

Trajanje: 6 sati (09:45h – 15:45h)

Trener: Anto Bajo, Dr.Sci., Institut za javne financije, Zagreb i Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Ciljevi treninga: 
-    Upoznavanje sa konceptima i alatima za procjenu finansijskih implikacija prijedloga javnih politika

Opis: 
Da bi javne politike bile uspješne, neophodno je alocirati resurse za njihovu implementaciju. Adekvatno budžetiranje prijedloga javnih politika nije uvijek jednostavno i zahtjeva posjedovanje vještina planiranja i poznavanje analitičkih alata za procjenu finansijskih implikacija predloženih politika. Ovaj modul ima za cilj da upozna državne službenke sa neophodnim konceptima i alatima za razvoj finansijski održivih javnih politika. 

Teme/Sadržaj:
- Određivanje troškova javne politike  
- Analitički alati za procjene troškova javnih politika
- Primjena analitičkih alata u procjeni troškova i određivanja izvora financiranja
- Planiranje troškova javnih politika u skladu sa srednjoročnim budžetskim okvirom

Metode nastave:
-    Predavanja
-    Interaktivne vježbe
-    Pitanja i odgovori
-    Diskusija

Ciljna grupa: Javni službenici / uposlenici javnih institucija

Broj učesnika: maksimalno 20 polaznika

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

Plan treninga:
Registracija: 09.45-10.00 (15 min)
Sesija 1: 10.00-11.30 (90 min)
Pauza za kafu: 11.30-11.45 (15 min)
Sesija 2: 11.45-13.15 (90 min)
Ručak: 13.15-14.15 (60 min)
Sesija 3: 14.15-15.45 (90 min)
Kraj treninga: 15.45

Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

Trening je zatvorenog tipa, namjenjen isključivo javnim službenicima i uposlenicima javnih institucija na nivou BiH. Prijave za trening vrše se isključivo kroz TMS sistem Agencije za državnu službu BiH na sljedećem linku: https://www.ilearn.gov.ba/Training/ViewTraining/3609

O treneru: 
Prof. dr. sc. Anto Bajo je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i znanstveni savjetnik na Institutu za javne financije u Zagrebu. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Stručno se usavršavao u SAD-u (Harvard University, John F. Kennedy School of Government), Mađarskoj, Južnoafričkoj Republici i Japanu. Od 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na preddiplomskom studiju predaje na kolegijima Javne financije i Lokalne financije, na diplomskom studiju kolegij Upravljanje javnim dugom, a na doktorskom studiju Upravljanje financijama u javnom sektoru. U domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima objavio je niz znanstvenih i stručnih radova, a voditelj je i brojnih znanstveno-istraživačkih projekata. Samostalni je autor knjiga Financiranje visokog školstva i znanosti (2003) i Proračunski sustav – ornamenti ili sredstvo upravljanja državnim financijama (2006) te koautor knjiga Javne financije lokalnih jedinica vlasti (2008) i Osnove upravljanja javnim dugom (2011). Uže područje znanstvenog zanimanja su mu: upravljanje financijama javnog sektora, sustav proračuna, fiskalni federalizam te upravljanje i restrukturiranje javnih trgovačkih društava. U dva mandata bio je vanjski član Saborskog odbora za financije i proračun. U 2014. sudjelovalo je u izradi Strategije znanosti, visokog obrazovanja i tehnologije. Od 2015. je predsjednik Statističkog savjeta Republike Hrvatske I vanjski član Saborskog odbora za gospodarstvo. Više o treneru na: http://www.efzg.unizg.hr/abajo 

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine.

ANALITIKA.png  CLINGEN FINAL.png  ADS.png

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

Teme: Institucionalno komuniciranje