Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava i zaštita od diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Adresa:

Hotel NOVOTEL Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2

 

Praksa Evropskog suda za ljudska prava u domenu zaštite od diskriminacije se razvijala sporo, ali je u posljednjih desetak godina doživjela pravu ekspanziju. Osnovni cilj ove konferencije jeste da prezentira evoluciju jurisprudencije i standarda Evropskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti, te da sagleda noviju praksu u oblasti zaštite od diskriminacije u BiH u svjetlu tih standarda.  


PROGRAM 

Radni jezik: jezici BiH 

09.30 – 10.00   Registracija 

10.00 – 10.10   Pozdravna riječ organizatora 

PANEL 1: Evropski sud za ljudska prava i zaštita od diskriminacije: ključni principi i standardi

10.10 – 10.30   Diskriminacija i zaštićeni osnovi u praksi Evropskog 
                          suda za ljudska prava (prof. dr. Zlatan Meškić, 
                          Pravni fakultet Univerziteta u Zenici)

10.30 – 10.50  Oblici diskriminacije i njeno dokazivanje u praksi   
                         Evropskog suda za ljudska prava (prof.dr. Mario
                         Reljanović, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu)

10.50 – 11.10  Pitanja i diskusija

11.10 – 11.30  Pauza za kafu

PANEL 2: Antidiskriminacijski standardi u praksi u BiH

11.30 – 11.45  Praksa sudova u BiH u antidiskriminacijskim predmetima:
                         preliminarni nalazi (Miloš Bogičević, pravni savjetnik u Misiji  
                         OSCE-a u BiH)

11.45 – 12.00  Kako do dosljednije primjene antidiskriminacijskih standarda  
                         u BiH? (Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda FBiH)

12.00 – 12.15  Antidiskriminacijski standardi u radu Institucije ombudsmana 
                         za ljudska prava BiH i njena uloga u promociji dobre prakse                        
                         u ovoj oblasti (Predrag Raosavljević, pomoćnik ombudsmana  
                         i šef Odjela za eliminaciju svih oblika diskriminacije)
                   
12.15 – 12.45 Diskusija i zaključci

12.45 – 13.45 Ručak
 

Program događaja možete preuzeti OVDJE.

Ovaj događaj organizuje se u okviru projekta „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“. Projekat implementira Mediacentar Sarajevo, u partnerstvu sa tri organizacije: Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH

 

Programi: Javno pravo