Stručni tekst o medijskoj pomoći i izgradnji funkcionalnih medijskih institucija u Srbiji objavljen u Godišnjaku FPN Beograd

U ovom radu autor diskutira i razmatra koncept medijske pomoći i, na bazi empirijskih činjenica prikupljenih u primarnom i sekundarnom istraživačkom postupku, analizira koliko je medijska pomoć doprinijela razvoju medijskog ambijenta u Srbiji i, posebno, uspostavljanju i reformama važnih medijskih institucija. Cijeli broj godišnjaka je dostupan na: http://www.fpn.bg.ac.rs/2015/01/14/26381/

Ovaj stručni rad nastao je kao rezultat regionalnog istraživačkog projekta Razvoj funkcionalnih medijskih institucija na Zapadnom Balkanu – Komparativna studija, u okviru kojeg su analizirani učinci i uspješnost programa medijske pomoći u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji tokom 2012. i 2013. godine. Projekat su zajednički implementirali Centar za društvena istraživanja Analitika, Center for Research and Policy Making iz Makedonije, Albanian Media Institute i Democracy for Development sa Kosova, a finansirao ga je Regional Research Promotion Programme (RRPP) Western Balkans (Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu).

Programmes