Razvoj funkcionalnih medijskih institucija na Zapadnom Balkanu

Cilj ovog projekta, koji traje od jula 2012 do juna 2013, je da poveća znanje i razumijevanje uslova i faktora koji utiču na kreiranje održivih, funkcionalnih medija u demokratskim zemljama, posebno u kontekstu snažnog prisustva programa međunarodne pomoći i mehanizama uslovljavanja.

Regional Research Promotion Programme (RRPP) Western Balkans (Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu) usmjeren je na poticanje i promoviranje društvenih  istraživanja na Zapadnom Balkanu. RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Frajburgu (Švicarska). Program je u potpunosti finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove.

Više informacija o RRPP programu možete pronaći na sljedećem linku: http://www.rrpp-westernbalkans.net/en/about.html.  

Programmes