APIK i TI BIH organizirali Konferenciju povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Uvodničari i panelisti ukazali su na aktuelni problem korupcije u bosanskohercegovačkom društvu, te napravili osvrt na iskustva i izazove u borbi protiv korupcije. Pored toga, na konferenciji su predstavljeni i dosadašnji rezultati rada APIK-a, kao i budući ciljevi i zadaci koji su pred ovom institucijom, a predstavnici TI BiH su ovom prilikom prezentirali Studiju procjene sistema društvenog integriteta (NIS BiH).

Događaju su prisustvovali predstavnici svih nivoa vlasti u BiH, predstavnici diplomatskog kora te međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa koje djeluju u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici civilnog društva koji učestvuju u borbi protiv korupcije.

Ovaj događaj je organizovan uz financijsku podršku Vlade Velike Britanije, a u okviru projekta "Jačanje kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (Faza 2)" koji provodi Analitika.