Zločini iz mržnje i maloljetnici: ključni problemi regulacije i procesuiranja
Zbog rasparčanosti krivičnog zakonodavstva na četiri zakonodavna nivoa (BiH, FBiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH), kao i zbog različitog datuma početka primjene novog zakona i različitih rješenja u pogledu propisanih uslova za primjenu pojedinih instituta, maloljetnici u sukobu sa zakonom ne nalaze se u istom položaju na cijelom prostoru naše države. 
Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Jasna Pećanac
Editor

Maloljetničko pravosuđe, koje podrazumijeva pravosudni tretman maloljetnika u sukobu sa zakonom, predstavlja posljednju kariku u rješavanju problema maloljetničke delinkvencije, mora biti uspostavljeno kao pravedan sistem, koji štiti ličnost i prava maloljetnika u njihovom najboljem interesu.
 
Ovaj tekst nudi analizu zakonskih odredbi o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje u BiH iz perspektive maloljetničkog prestupništva, te ukazuje na specifičnosti važećih zakonskih odredbi i probleme njihovog provođenja u praksi. 
 
Publikacija  je nastala  kao rezultat projekta „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, koji implementiraju Udruženje tužilaca Federacije BiH i Analitika – Centar za društvena istraživanja, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. 
 
Tekst je objavljen i na bosanskom jeziku u zborniku "Krivična djela počinjena iz mržnje: izazovi reguliranja i procesuiranja u BiH".