Transparentnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini se već godinama radi na unapređenju transparentnosti pravosudnih institucija. Iako su postignuti određeni pomaci na tom planu, rezultati su daleko od zadovoljavajućih.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi

Download

Unaprjeđenje rada pravosudnih institucija u kontekstu proaktivne transparentnosti je ograničeno, pri čemu BiH značajno zaostaje za globalnim trendovima u toj oblasti. U tom smislu, ovaj tekst nudi sažeti pregled stepena transparentnosti pravosudnog sistema, kao i okvirne preporuke za rješavanje niza problema u domenu otvorenosti i transparentnosti pravosudnih institucija u BiH.

Publikaciju na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije i Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja Analitika i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije niti Fonda otvoreno društvo BiH.