Reforme tržišta rada u BiH: Fleksibilnost bez sigurnosti?

Policy memo Analitike ukazuje na aktuelne rasprave i iskustva država Evrope u domenu tržišta rada, s posebnim osvrtom na debatu o fleksibilnosti i sigurnosti, a koje mogu poslužiti za bolje razumijevanje trenutne situacije i pomoći u definiranju pristupa reformama u BiH.

Teme: Ljudska pravaUprava i uslugeSocijalna zaštita

Download

Tržište rada u Bosni i Hercegovini (BiH) suočava se sa velikim izazovima, uključujući kontinuirano visoku nezaposlenost. U fokusu trenutnih prijedloga reformi tržišta rada u BiH i različitih inicijativa i debata o socioekonomskim reformama je fleksibilizacija uvjeta rada, pri čemu se manje pažnje posvećuje drugim važnim mjerama, poput unapređenja politika i institucionalnog okvira za zapošljavanje, sigurnosti radnika u slučaju nezaposlenosti, unapređenja mehanizama kolektivnog pregovaranja ili razvoja programa obuke i obrazovanja.   

Policy memo Analitike ukazuje na aktuelne rasprave i iskustva država Evrope u domenu tržišta rada, s posebnim osvrtom na debatu o fleksibilnosti i sigurnosti, a koje mogu poslužiti za bolje razumijevanje trenutne situacije i pomoći u definiranju pristupa reformama u BiH.

Ova publikacija je pripremljena uz pomoć Fonda otvoreno društvo BiH, u okviru projekta Reforme van konteksta? Komparativna analiza europskih i bh. tržišta rada.

Policy memo na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Policy memo na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.

Vezane Publikacije

Mirna Jusić ,  Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: Reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi