Prepreke za donošenje javnih politika zasnovanih na činjenicama - slučaj Bosne i Hercegovine

Jedna od ključnih izazova u domenu donošenja i implementacije javnih politika u BiH jeste hronični nedostatak analitičkih kapaciteta javnih institucija ali i drugih aktera. Iako postoji regulatorni okvir koji bi trebao osigurati adekvatnost procesa izrade javnih politika, manjak analitičkih kapaciteta čini te formalne preduvjete uglavnom nedjelotvornim.

Teme: Analiza javnih politika

Download

Proces pridruženja EU podrazumijeva zahtjevne i ubrzane procedure izrade javnih politika i harmonizaciju postojećih i usvajanje novih zakona u skladu s pravnom stečevinom EU. Međutim, iako su mnogi programi u postratnoj BiH nastojali pružiti tehničku pomoć javnim institucijama na različitim nivoima vlasti, prakse i kapaciteti tih institucija i dalje su generalno nerazvijeni u ključnim oblastima donošenja javnih politika. Dostupni podaci i izvještaji pokazuju da u BiH uglavnom nedostaju kapaciteti za analize javnih politika, pa je tako ograničena i sposobnost donosilaca odluka i drugih aktera da se angažiraju na izradi politika zasnovanih na činjenicama. Zato, bilo kakav pokušaj da se unaprijede analitički kapaciteti vladinih institucija neće biti dovoljan ako su zanemareni analitički kapaciteti ostalih dijelova ekosistema javnih politika – poput organizacija civilnog društva, akademske zajednice i nezavisnih istraživačkih institucija.

Publikaciju na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE

Ova publikacija je objavljena u okviru projekta: "Znanjem do politika: Unaprjeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini" koji implementira Centar za društvena istraživanja Analitika. Projekat finansira MATRA program kojim upravlja i koordinira Holandski fond za regionalno partnerstvo Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije