Preporuke za unapređenje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini

Ovaj policy memo iznosi ključne rezultate analize i preporuke za unapređenje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a podijeljen je prema različitim aspektima sistema javnih nabavki.

Teme: Transparentnost i otvorena vlast

Download

Javne nabavke u Bosni i Hercegovini čine značajan udio u ukupnoj budžetskoj potrošnji. U periodu od 2010. do 2014. godine, javne institucije na različitim nivoima vlasti potrošile su 15,5 milijardi KM za nabavku roba, usluga i radova. S obzirom na to da na taj način dolazi do transfera značajne sume novca iz javnog u privatni sektor, javne su nabavke izuzetno podložne korupciji i zloupotrebama. Bosna i Hercegovina u tom smislu ne predstavlja izuzetak. Prema istraživanju koje je 2014. godine proveo Centar za društvena istraživanja “Analitika”, 20% ispitanika od ukupno 511 navelo je da je od predstavnika njihove kompanije traženo ili očekivano da daju mito, poklon ili protuuslugu kako bi dobili posao u postupku javnih nabavki.

Preporuke za unapređenje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini obuhvataju četiri oblasti sistema: transparentnost javnih nabavki, elektronske javne nabavke, monitoring javnih nabavki i pravnu zaštitu u javnim nabavkama.

Policy memo možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Analitike - Centra za društvena istraživanja i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Vezane Publikacije