Poreski klin u Bosni i Hercegovini

Fakti Analitike donose pregled visine poreskoga klina u BiH i karakteristike njegove progresivnosti u dva entiteta, te komparaciju visine poreskoga klina u BiH sa prosječnom visinom poreskoga klina u zemljama članicama OECD-a.

Teme: Ljudska pravaUprava i uslugeSocijalna zaštita

Download

Poreski klin u Bosni i Hercegovini, prema ocjeni međunarodnih finansijskih institucija, EU i dijela stručne javnosti, prekomjerno je visok, što se, prema njihovom mišljenju, negativno odražava na potražnju za radnom snagom, guši privredni rast i pospješuje rast neformalnog tržišta rada.

Mnogi aktuelni reformski prijedlozi odnose sa na reformu strukture oporezivanja rada i rasterećenje poslodavaca smanjenjem visine poreskoga klina. Budući da je ocjene o prekomjernosti visine poreskoga klina potrebno razmotriti u komparativnom kontekstu, fakti Analitike donose pregled visine poreskoga klina u BiH i karakteristike njegove progresivnosti u dva entiteta, te komparaciju visine poreskoga klina u BiH sa prosječnom visinom poreskoga klina u zemljama članicama OECD-a. Ova publikacija predstavlja sažetak poglavlja Troškovi rada u Bosni i Hercegovini: Cijene rada i nameti na rad iz studije Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi.

Publikacija je pripremljena uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo BiH, u okviru projekta “Reforme van konteksta? Komparativna analiza europskih i bh. tržišta rada”.

Vezane Publikacije