Politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini

Fakti Analitike sumiraju neke od rezultata istraživanja provedenog za potrebe studije Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi u oblasti politika zapošljavanja.

Teme: Ljudska pravaUprava i uslugeSocijalna zaštita

Download

Politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini često se ocjenjuju kao neefikasne, neadekvatne i neusklađene sa aktuelnim međunarodnim standardima.

Neki od ključnih nedostataka postojećih politika i prakse zapošljavanja u BiH su niska kapacitiranost i organizacijska neefikasnost službi za zapošljavanje, niska i loše prioritizirana potrošnja na politike zapošljavanja te nizak kvalitet, opseg i obuhvat mjerama zapošljavanja

Fakti Analitike sumiraju neke od rezultata istraživanja provedenog za potrebe studije Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi u oblasti politika zapošljavanja.

Publikacija je pripremljena uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo BiH, u okviru projekta “Reforme van konteksta? Komparativna analiza europskih i bh. tržišta rada”.

Vezane Publikacije

Mirna Jusić ,  Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: Reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi