Policy brief: Javna dostupnost lokalnih budžeta

Kao rezultat istraživačkog projekta “Procjena budžetske transparentnosti u općinama u Bosni i Hercegovini”, koji je podržao Fond otvoreno društvo BiH, Centar za društvena istraživanja Analitika objavio je analitički sažetak pod nazivom „Javna dostupnost lokalnih budžeta: Kako građanima BiH olakšati pristup budžetskim dokumentima lokalne uprave?“

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastDecentralizacijaInstitucionalno komuniciranje
Mirna Jusić

Download

Preporuke analitičkog sažetka zasnovane su na dijelu izvještaja “Procjena budžetske transparentnosti u općinama u Bosni i Hercegovini” koji se odnosi na javnu dostupnost budžetskih dokumenata lokalne uprave. Analitika je izvještaj objavila u januaru 2011. godine (izvještaj na lokalnom jeziku možete preuzeti ovdje).

Analitički sažetak na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.