Partnerstvo za otvorenu vlast i akciono planiranje: pristup, izazovi i prakse

Policy memo Analitike ukazuje na ključne korake u izradi akcionog plana u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, te daje preporuke kako pristupiti ovom procesu u Bosni i Hercegovini.

Teme: Participatorno donošenje odlukaUprava i uslugeTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje

Download

Nakon što je, 24. septembra 2014. godine, postala 65. članica inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” Bosna i Hercegovina je preuzela odgovornost poduzimanja niza konkretnih mjera ka implementaciji principa otvorene vlasti. Prvi od takvih koraka je izrada akcionog plana kao strateškog dokumenta u kojem se identificiraju prioriteti i aktivnosti  u oblasti transparentnog i odgovornog rada vlasti, učešća građana u procesu donošenja odluka, te korištenja novih tehnologija i inovacija za povećanje otvorenosti vlasti.

Skicirajući ključne elemente akcionog planiranja ovaj policy memorandum nudi primjere različitih modaliteta saradnje i koordinacije različitih nivoa vlasti i organizacija civilnog društva, ističe primjere dobre prakse i pouke zemalja širom svijeta, te upućuje na mnoštvo relevantnih izvora za dalje napredovanje u ovoj oblasti. Posebna pažnja posvećuje se principu partnerstva i konkretnim koracima u pisanju akcionog plana, na osnovu kojih se predlažu mogući pravci pristupa ovom procesu u BiH.

Publikacija je pripremljena u okviru projekta Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi, koji finansiraju Evropska unija i Fond otvoreno društvo BiH.

Policy memo možete preuzeti OVDJE.
 
Policy memo na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.