Javni organi i proaktivno objavljivanje informacija u BiH: Kako izuzetke pretvoriti u pravilo

Zakonskim okvirom o slobodi pristupa informacijama u BiH nije utvrđena obaveza javnih organa da samoinicijativno, i kada ne postoji konkretan zahtjev, objavljuju za javnost relevantne informacije koje posjeduju, što odstupa od novijih međunarodnih standarda. Ipak, istraživanje je pokazalo da su, uprkos nedostatku jedinstvene legislative i organizovanog sistemskog pristupa ovom pitanju, određene javne institucije u BiH uspjele ostvariti značajne rezultate u oblasti proaktivne transparentnosti.

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje
Dino Jahić
Editor

Download

U ovoj publikaciji analizirani su ključni faktori koji doprinose razvoju proaktivne transparentosti u javnim organima. U tom kontekstu, osvrt daje uvid u prakse proaktivnog objavljivanja u institucijama koje su označene kao primjeri dobre prakse, kao i politike i propise na osnovu kojih se informacije objavljuju, resurse i organizaciju same institucije, razloge za uvođenja proaktivne transparentnosti te rezultate koji su postignuti zahvaljujući proaktivnom objavljivanju informacijama od javnog značaja.

Analiza je, između ostalog, pokazala da proaktivnost u objavljivanju informacija se u velikoj mjeri zasniva na kvalitetnoj unutrašnjoj organizaciji institucije, funkcionalnoj raspodjeli poslova, dobroj volji uposlenika i podršci rukovodstva. Dobra interna komunikacija, raspodjela poslova i koordinacija u okviru institucije rezultira većom količinom blagovremeno objavljenih informacija.

Također, razvoj i usvajanje internih propisa i procedura upravljanja informacijama u okviru institucije predstavlja važan faktor uspješne proaktivnosti. Dvosmjerna komunikacija i slušanje potreba građana, te s tim u skladu i objavljivanje informacija, dovode do boljih rezultata u proaktivnoj transparentnosti – i za institucije i za krajnje korisnike.

Ova publikacija je objavljena u okviru projekta “Otvorenost javnih podataka – inicijativa civilnog društva za politike i prakse otvorene vlasti” koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika - Centar za društvena istraživanja i Evropski novinarski centar (EJC), a koga finansira Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini (MATRA program).

Publikacija je trenutno dostupna samo u verziji na lokalnim jezicima. Komentar na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.