Javne institucije i internet: politike i prakse u Bosni i Hercegovini

Unatoč sve većem rastu broja korisnika interneta u Bosni i Hercegovini, politike i prakse web-prisustva javnih institucija u ovoj zemlji tek djelomično korespondiraju međunarodnim standardima i trendovima, što, u krajnjem, negativno utječe na ukupnu transparentnost i otvorenost javnih institucija.

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje
Nevena RšumovićTarik JusićJavne institucije i internet: politike i prakse u Bosni i Hercegovini

Download

Analizirajući strateške dokumente, zakone o slobodi pristupa informacijama, sektorske zakone, kao i druga pravila i preporuke, autori zaključuju kako je pravni okvir kojim se uređuju web-prisustvo i proaktivna transparentnost javnih institucija u BiH fragmentiran i nedovoljno definisan, dok su strateški dokumenti uglavnom zastarjeli i ne prate razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Sve to, u konačnici, dovodi do vrlo niskog stepena razvoja i neujednačenosti praksi web-prisustva i transparentnosti javnih institucija u BiH.

Policy brief Analitike nudi kratki pregled i analizu javnih politika i praksi web-prisustva javnih organa u Bosni i Hercegovini kao i osnovne preporuke za njihovo unapređenje.

Publikacija je pripremljena u okviru projekta Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi, koji finansiraju Evropska unija i Fond otvoreno društvo BiH.

Policy Brief na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.
 
Policy Brief na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.