Izmjene i dopune zakonskog okvira za zaštitu od diskriminacije u BiH: Ostvareni pomaci i potrebna unapređenja

Usvajanjem Izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije 2016. godine, BiH je dobila znatno unaprijeđen zakonski okvir u ovoj oblasti.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava

Download

Usvajanjem Izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije 2016. godine, BiH je dobila znatno unaprijeđen zakonski okvir, čime je ovaj propis dodatno usklađen sa relevantnim direktivama Evropske unije, i čime su otklonjeni brojni nedostaci uočeni u prethodnoj verziji Zakona. Ovaj memo ima za cilj da ukratko prezentira izmjene i dopune ovog zakona, te da ukaže na neke od ključnih oblasti, odnosno pitanja koja tim izmjenama nisu obuhvaćena i koja će činiti okvir za buduću reformu sveobuhvatnog antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH.

Memo na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE

Publikacija je objavljena u okviru projekta Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.