Između slobode i restrikcija: zakonski okvir slobode okupljanja u BiH

Izvještaj pokazuje da brojna rješenja zakona koji reguliraju slobodu mirnog okupljanja u BiH nisu u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama u ovoj oblasti, te nudi konkretne preporuke u cilju njihovog unapređenja.  

Teme: ZagovaranjeLjudska prava
Editor

Download

Sloboda mirnog okupljanja je neophodan element demokratskih društava, te je kao takva garantirana brojnim međunarodnim i regionalnim dokumentima, čija je potpisnica i BiH. Njen poseban značaj se ogleda u mogućnosti doprinosa stvaranju i održavanju angažiranog i informiranog građanstva, koje slobodno izražava svoja mišljenja i pritužbe, te javno zahtijeva od vlasti da djeluje u cilju ispravljanja problema za koje je i odgovorna.

U BiH ovo temeljno pravo trenutno regulira jedanaest zakona o javnom okupljanju, koji su različitog kvaliteta i različitog stupnja usklađenosti sa međunarodnim standardima, što ima za posljedicu različite mogućnosti ostvarivanja slobode okupljanja u različitim dijelovima BiH. No, generalno se može zaključiti da zakonska rješenja slobodu okupljanja u BiH u velikoj mjeri čine tek ceremonijalnom i teoretskom, umjesto praktičnom i realno ostvarivom garancijom i pravom u demokratskom društvu. 

Novi izvještaj Analitike donosi pregled ključnih slabosti zakonskih rješenja koja se tiču slobode okupljanja u BiH iz perspektive međunarodnih standarda i najbolje prakse drugih zemalja, te nudi konkretne preporuke za unapređenje u ovoj oblasti.

Izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Misija OSCE-a u BiH podržala je realizaciju ovog projekta. Svako gledište, izjava ili mišljenje, izraženo u ovom projektu, a za koje nije izričito naznačeno da potječe iz Misije OSCE-a u BiH, ne odražava nužno zvaničnu politiku Misije OSCE-a u BiH.