Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: Reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi

U izvještaju "Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju" se, u svjetlu aktuelnih socioekonomskih reformi u BiH, analiziraju trendovi, dinamika i značajniji instituti bh. tržišta rada u komparativnoj perspektivi.

Teme: Ljudska pravaUprava i uslugeSocijalna zaštita
Mirna JusićFleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: Reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi

Download

Tržište rada u BiH pati od brojnih strukturalnih problema i manjkavosti. Postojeći ustroj tržišta rada, zajedno sa generalno lošom makroekonomskom klimom i drugim socioekonomskim faktorima, rezultira niskim nivoom apsorpcije radne snage, što se ogleda u visokoj i pretežno dugoročnoj nezaposlenosti, naročito nezaposlenosti mladih, niskoj stopi zaposlenosti i niskim učešćem radno sposobnog stanovništva na tržištu rada.

Stoga je pitanje reformi tržišta rada u posljednjim godinama dospjelo na agendu donosilaca odluka u BiH. Ipak, postavlja se pitanje koliko su aktuelni reformski prijedlozi uzeli u obzir postojeće institucionalno okruženje tržišta rada u BiH i način na koji bi se reformske mjere odrazile na performanse tržišta rada. U fokusu trenutnih prijedloga reformi tržišta rada u BiH je fleksibilizacija uvjeta rada, pri čemu se manje pažnje posvećuje drugim važnim mjerama, poput unapređenja politika i institucionalnog okvira za zapošljavanje, sigurnosti radnika u slučaju nezaposlenosti, unapređenja mehanizama kolektivnog pregovaranja ili razvoja programa obuke i obrazovanja. Drugim riječima, važni elementi tržišta rada su u velikoj mjeri zapostavljeni u postojećem diskursu o promjeni politika u ovoj oblasti.

S ciljem boljeg razumijevanja institucionalnog konteksta tržišta rada u BiH, reformskih potreba i opcija te njihovih mogućih implikacija na bh. ekonomiju i društvo, Centar za društvena istraživanja Analitika objavljuje izvještaj u čijem je fokusu analiza karakteristika i performansi najznačajnijih instituta bh. tržišta rada, situirana u širi konceptualni i komparativni okvir. Komparativna iskustva drugih država u Evropi uzeta su u obzir kako bi se razmotrile moguće reformske putanje, ali i razumjele interakcije različitih institucionalnih i drugih kontekstualnih faktora na performanse tržišta rada i ekonomiju zemlje općenito.

Ova publikacija je pripremljena uz pomoć Fonda otvoreno društvo BiH, u okviru projekta Reforme van konteksta? Komparativna analiza europskih i bh. tržišta rada.