Degradacija grada: razlozi za propadanje javnih prostora u sarajevskim naseljima i prijedlozi rješenja

"Degradacija grada: Razlozi za propadanje javnih prostora u sarajevskim naseljima i prijedlozi rješenja", izvještaj Centra za društvena istraživanja Analitika, sadrži rezultate istraživanja koje je imalo za cilj identificirati ključne razloge za kontinuirano propadanje javnih prostora u sarajevskim  naseljima. Autorica izvještaja je Mirna Jusić.

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastDecentralizacija
Mirna Jusić
Editor

Download

Istraživanje je inspirirano percepcijom generalnog propadanja javnih prostora u urbanim naseljima u Sarajevu, kao i dosadašnjim istraživanjima koja su ukazala na generalno nezadovoljstvo stanovnika Sarajeva svojim neposrednim okruženjem.  Poseban fokus bio je na najočiglednijim aspektima fizičke deterioracije javnih površina i objekata na njima, uključujući neodržavane javne površine i javne zelene površine unutar naselja; neodržavane vanjske površine koje pripadaju stambenim zgradama; nepropisno odlaganje otpada na javnim površinama i vanjskim površinama koje pripadaju stambenim zgradama, uništene fasade i drugi vanjski dijelovi stambenih zgrada, te uništen mobilijar na javnim i zelenim površinama.

U okviru istraživanja, urađena je analiza nadležnosti za usluge održavanja prostora unutar urbanih naselja i pratećeg zakonskog okvira, načina planiranja usluga, mehanizama nadzora nad kvalitetom i isporukom usluga, mehanizama koordinacije i saradnje između različitih aktera, poput pružatelja usluga, javnih uprava na različitim nivoima vlasti, inspekcijskih tijela, i mjesnih zajednica, te mehanizama sankcioniranja uništavanja i neočišćenja javnih i privatnih površina unutar naselja. Također su uzete u obzir „tačke pristupa“ koje su stanovnicima Sarajeva na raspolaganju da komuniciraju sa vlastima, mjesnim zajednicama, pružateljima usluga i inspekcijskim tijelima. 

Između ostalog, istraživanje je pokazalo da različiti faktori doprinose propadanju urbanih susjedstava u Sarajevu, uključujući neprecizan normativni okvir i nedostatak standarda za pojedine komunalne djelatnosti, nedovoljne mehanizme kontrole isporuke i kvaliteta usluga, niz prepreka sankcioniranju prekršaja koji se odnose na onečišćenje i uništavanje urbanih prostora, ali i neadekvatne tačke pristupa nadležnim institucijama koje su stanovnicima Sarajeva na raspolaganju kako bi komunicirali svoje individualne ili kolektivne potrebe.

Izvještaj sadrži niz preporuka koje su prevashodno namijenjene predstavnicima kantonalne i lokalne vlasti u Sarajevu, a koje su usmjerene na unapređenje aktualne regulative i prakse kako ne bi došlo do daljnjeg pogoršanja situacije u ovoj oblasti.

Izvještaj je pripremljen u okviru projekta „Kako popraviti razbijene prozore: Upravljanje javnim prostorima na nivou susjedstva kroz intenzivniji angažman građana“, uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo BiH.

Izvještaj na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.