Skrb o skrbnicima: Analiza politika neformalne njege u Makedoniji i Bosni i Hercegovini

Segment dugotrajne njege uglavnom je zanemaren u oblasti socijalne zaštite u BiH. Postojeće mjere usmjerene su isključivo na osobe kojima je potrebna njega, a u vidu određenih novčanih naknada, smještaja u ustanove socijalne zaštite i pojedinih nenovčanih usluga. Usprkos njihovoj značajnoj ulozi u sistemu dugoročne njege, osobe koje pružaju neformalnu njegu nisu prepoznate kao kategorija od važnosti u oblasti socijalne zaštite u BiH.

Ovaj projekat bavi se aktuelnim uređenjem sistema dugoročne njege u Bosni i Hercegovini (BiH) i Makedoniji, vidovima podrške osobama kojima je dugoročna njega potrebna, poput starijih osoba, osoba sa hroničnim oboljenjima, osobe sa invaliditetom koje ne mogu skrbiti o sebi i drugih. Istraživanje se posebno fokusira na neformalnu njegu i položaj neformalnih njegovatelja u sistemu dugoročne njege. Njegov cilj je sagledati trenutno stanje u oblasti politika dugoročne njege u BiH, te identifikovati mjere koje bi uzele u obzir potrebe i iskustva neformalnih njegovatelja i unaprijedile njihov položaj.  

U okviru projekta u svakoj od zemalja bit će objavljeni policy brief i one-pager, bit će održan okrugli sto i do 10 zagovaračkih sastanaka. 

Projekat finansira Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji je usmjeren na poticanje i promoviranje društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Frajburgu (Švicarska). Program u potpunosti finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove. Više informacija o RRPP programu možete pronaći na sljedećem linku.

 

Donatori

Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu

Osoblje

Mirna Jusić
Aida Malkić
Skrb o skrbnicima: Analiza politika neformalne njege u Makedoniji i Bosni i Hercegovini

Partneri

European Policy Institute - Skopje