Prikupljanje podataka o rodnim stereotipima i javnoj percepciji rodnih uloga i stavova o nasilju nad ženama

Iako su tokom proteklih nekoliko godina uloženi napori na unapređenju zakonodavnog okvira za zaštitu ženskih prava u Bosni i Hercegovini, zajedno s pratećim javnim politikama, žene u BiH se i dalje suočavaju sa mnogim preprekama u ostvarivanju prava i prevazilaženju nejednakosti. Brojni izveštaji pokazuju da su žene i dalje marginalizovane, diskriminisane i nejednako tretirane u svim sferama života, uključujući ekonomske i političke svrhe.

Cilj projekta je istraživanje aktuelnih i dominantnih stavova, percepcija, mišljenja i uverenja u pogledu rodne ravnopravnosti i nasilja nad ženama kao ključnih pojmova za bolje razumijvanje njegovih osnovnih uzroka, te razvijanje adekvatnije intervencije u ovoj oblasti.

Ovaj projekat je podržan kroz regionalni projekat “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija, a  provodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

Trajanje projekta: 13.11.2017. - 31.12.2019.

Budžet projekta: 32867,00 KM

 

EU ENG projekat finansira.jpg                  UN_Women_English_Blue_WhiteBackground.png

 

 

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

UN WOMEN Evropska unija

Osoblje

Edin Hodžić
Nermina Sadiković
Amra Nušinović