Podrška organizacionom razvoju / Think Tank Fond Fondacije otvoreno društvo

Analitika je u maju 2015. godine započela sa implementacijom dvogodišnjeg projekta podrške organizacionom razvoju organizacija koje se bave policy istraživanjem / think tankova, a koji finansira Think Tank Fond Fondacije otvoreno društvo.

U okviru ovog projekta, Analitika će prvenstveno raditi na unapređenju internih procedura usmjerenih ka poboljšavanju kvalitete istraživanja, komunikacijskih i zagovaračkih kapaciteta, kao i na menadžerskim sposobnostima za ključno osoblje. Stoga, sveukupan rast i razvoj Analitike u naredne dvije do tri godine će se bazirati na doprinosima stabilizaciji, konsolidaciji i institucionalizaciji nekih od osnovnih preduvjeta, u pogledu politika, procedura i kapaciteta, koji su svi neophodni za dugoročno održavanje razvoja organizacije.

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Think Tank Fund, Fondacije otvoreno društvo

Osoblje

Tarik Jusić
Emir Efendić
Edin Hodžić
Mirna Jusić